STÄNDIGT VARIERAD TRÄNING

Följ oss på

  • Instagram

Rörelser/Övningar du kan stöta på under ett pass med Ständigt Varierad Träning -s.v.t

Tänk på att allt går att anpassa så att alla kan vara med, detta är för att visa hur rörelserna ser ut.  

Alla klipp är från externa källor, hawkridge/ledningochstimulans gör inget anspråk på dessa som sina egna. 

Allt länkat material ägs av de som producerat och laddat upp det.