top of page

Filmer som används för att förtydliga för eleverna vid genomgång av moment eller för att påminna eleverna om olika moment. 

Träningspassen är syftade att frigöra läraren från andra uppgifter än det som är viktigast,  att vara bland eleverna för att stötta, hjälpa och peppa. 

Filmerna kan även användas för att ge eleverna utrymme att ta sig framåt i sin egen takt, genom att få instruktioner när eleven själv behöver den och lämna utrymme för att öva sin färdighet så länge det behövs innan eleven själv går vidare. 

bottom of page