top of page

RÖRELSESPELET

Här finns allt material du behöver för att kunna göra rörelsespelet. 

Exempel på genomförande:

Slå med  tärningen och flytta din markör så många steg som tärningen visar.

Varje gång din markör hamnar på en stjärna ska välja en QR-kod att skanna och genomföra den aktiviteten som visas innan du får gå tillbaka och slå med träningen igen. 

Spelplan och nödvändigt material

QR-koder aktivitet 1-20

4 konor+ träningsstegar 

(QR-kod 18-20 kräver annat material)

QR-koder aktivitet 21-30

Fysisk träning och dans

Kräver inget material

QR-koder aktivitet 31-36

Material:

2-4 bänkar

4-8 rockringar

Stationär cykel

Stol och ärtpåsar

Pilatesboll och 3 st ärpåsar

QR-koder aktivitet 40-45

Material:

4 konor

bottom of page