Instruktion för registrering

Är ni flera på skolan som behöver ett konto skicka ett mail till info@ledningochstimulans.se

För tillgång till material på www.ledningochstimulans.se

Swish

För tillgång från idag och under höstterminen 2021:

Swish till 123 266 39 61 (AB Dubbelalmen) och erlägg 399 kr

(gäller per konto för höstterminen 21, avslutas automatiskt 27 december 2021) .

 

 OBS Märk Swish inbetalningen med den e-postadress som ska registreras i meddelande rutan.

När du har genomfört din betalning kan du registrera din e-post för tillgång till materialet.                          

Klicka på "Registrera"  klicka på "Är du ny på denna sida?"

"Registrera" och skriv e-postadress och välj ett lösenord, klicka på "Registrera".

Invänta bekräftelse mail (registrerad e-postadress och betalning ska kopplas ihop.) När du fått bekräftelsen är allt klart.  Använd din e-postadress och lösenord för att logga in och få tillgång till undervisningsmaterialet.

Faktura?

499 kr för tillgång från idag och under höstterminen 2021 (gäller per konto, avslutas automatiskt 27 december 2021) .

Skicka fakturaunderlag till info@ledningochstimulans.se

E-postadress som ska registreras:

Namn:

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Referenskod:

Fakturaadress:

ev E-faktura adress:

Registrera dig genom att klicka på "Registrera" klicka på (Är du ny på denna sida?) "Registrera"och skriv e-postadress och välj ett lösenord, klicka på "Registrera".

Invänta bekräftelse mail (faktura underlag och registrering ska kopplas ihop). 

När du fått bekräftelsen är allt klart.  Använd din mailadress och lösenord för att logga in och få tillgång till undervisningsmaterialet. 

Frågor besvaras via info@ledningochstimulans.se