top of page

Pulszoner

PULSZON
% AV MAXPULS
A1
50-64%
A2
65-74%
A3
75-84%
A3+
< 85%

Instruktioner för att räkna ut hur många hjärtslag per minut varje pulszon är. 

Genomför ett maxpulstest (instruktioner här)

Räkna ut maxpuls: 208-(0,7 x ålder) 

(Även om denna formel är mera tillförlitlig än klassiska 220 - ålder och bygger på forskning så har den en stor standardavvikelse vilket innebär att ungefär en tredjedel av befolkningen har en puls som skiljer sig mer än 8-10 slag från det uträknade värdet men en uträknad maxpuls kan ge ett hum om var maxpulsen kan vara och hjälpa till att hitta rätt i träningszoner. För bästa möjliga resultat och korrekthet i pulsträningen bör ett maxpulstest utföras.)

bottom of page