top of page

Undervisningsmaterial en presentation

En introduktion till undervisningsmaterialet för att få en överblick vilka olika delar som finns att tillgå. 

Filmen är 6 minuter lång.

För att få filmen över hela skärmen klicka på 

i reglage raden. 

För att se bildstödet över helskärm klicka på         sedan

Undervisningsmaterial

kort presentation

Materialet på hemsidan innehåller både film- och bildstöd för att underlätta för läraren vid instruktioner och genomgångar. Samtidigt ökar eleverna  förmåga att ta till sig av instruktion och genomgång då flera sinnen stimuleras. 

Här till vänster ett exempel på en lek och hur den är tänkt att genomföras och vilka regler som gäller. Tänk er att läraren pratar och berättar om leken och samtidigt visar bilderna för att förstärka det som sägs.

Elever som har svårt med språket av någon anledning får en förtydligande bild som gör det enklare att förstå.

Att vara en person som ska ha möjlighet att stötta och hjälpa 28 elever med olika behov så underlättar det om man har och använder sig av de stödfunktioner som finns tillgängliga. Fysisk träning är ett sådant moment där flertalet behöver hjälp med sina rörelser för att utveckla sin motorik då alla inte känner att rörelsen blir felaktig och rent av skadlig. 

Filmen till vänster är ett sätt att skapa tid  för att stötta de som är i behov samtidigt som de elever som har en högre fysisk utveckling kan fortsätta i sin takt och få ut maximalt av sin undervisning. 

 

 

 

 

I spellistan till vänster finns några fler exempel på hur elever kan driva sin undervisning framåt genom att de får tillgång till undervisningsmaterial i en ökad svårighetsgrad, i detta exempel gymnastik.

Eleverna kan träna på egen hand och hitta sin nivå samtidigt som läraren kan hjälpa elever på den nivå just den eleven är på. Ingen blir hindrad i sin utveckling och alla kan arbete med att utmana sig själva på sin egen nivå. 

Detta är ett axplock av det material som finns på hemsidan och som du får tillgång till. 

Funderingar besvaras mer än gärna på

070 43 88 777 

eller 

Niklas@ledningochstimulans.se

Med vänlig hälsning, 

Niklas Alm

www.ledningochstimulans.se

bottom of page