top of page

Kortare träningspass

Korta träningspass med timer. 

40-60 sekunder att gå igenom övningar när film startar eller som vila när passet är igång. 

3-4x20 sekunder arbete med 20 sekunder vila mellan varje set. 

Filmerna vid 1 loopas så varje del kan göras direkt igen med 40-60 sekunders vila mellan beroende på pass.

Filmerna vid 2 spelas upp efter varandra så varje del kan göras med 40-60 sekunders vila mellan, hela träningspasset blir då ca 16 minuter långt

"Pick your poison" välj bland 4 övningar är 4x 20 sekunder

Alla är delar byggda så att alla övningar kan genomföras om man kör en övning per set eller så kan man fokuserar på enstaka övningar. 

1                                     2

Klicka på     för  film på helskärm

bottom of page