top of page

Idrottsprov (Beta test)

Just nu testar vi Idrottsprovet version 1 så var gärna med och prova det. Längst ner på sidan kan du se provet. 

Eleverna erhåller en länk till provet och fyller sedan i provet från sina digitala enheter. Efter avslutat prov kan eleverna direkt se vad de har svarat rätt på och om det var ett felaktigt svar är det korrekta svaret markerat för direkt feedback. 

Eleverna ska, efter att ha fyllt i sitt namn och klass, endast klicka i rätt svarsalterntiv på frågorna. 

Frågorna kan ha ett eller flera rätta svar så eleverna behöver tänka igenom vad det frågas efter. 

För att kunna genomföra provet behöver du som undervisande lärare erhålla en länk till det prov som du ska skicka ut till eleverna. Länken använder du även för att kunna se resultatet hos eleverna som genomfört provet. 

Skicka ett mail till

niklas@ledningochstimulans.se       (Använd din registrerade e-post eller skriv med den i ditt mail)

med skolans namn och vilken klass som provet ska användas till. Har du flera klasser skriver du vilka klasser som ska genomföra provet. 

När detta är gjort så skapas ditt/dina prov och en länk per klass skickas så att du med enkelhet kan hålla isär klasser vid rättningen. 

Rättningen är enkel, den sköts av sig själv. Det som du som undervisande lärare kan behöva göra är att titta igenom provet för att se vad eleven har svarat fel på för att kunna göra en relevant bedömning. Antalet poäng som eleven har erhållit står högst upp på provet. (Hur många poäng som är värt ett visst betyg får ni själva bestämma hur ni vill ha det.)

Det är viss handläggningstid för idrottsproven så var ute i relativt god tid. 

bottom of page