FYSBINGO

Genomför uppgiften utifrån vald nivå.

1. 10

2. 20

3. 30

4. 40

© 2021 by Niklas Alm, Västerås, Sweden