FYSBINGO

Genomför uppgiften utifrån vald nivå.

1. 7 

2. 15

3. 25

4. 40

© 2021 by Niklas Alm, Västerås, Sweden