top of page

FYSBINGO

Genomför uppgiften utifrån vald nivå.

1. 7 

2. 12

3. 18

4. 25

Varje gång du står på båda händerna så har du gjort 1

bottom of page