FYSBINGO

Genomför uppgiften utifrån vald nivå.

1. 10 

2. 20

3. 35

4. 50

© 2021 by Niklas Alm, Västerås, Sweden