FYSBINGO

Genomför uppgiften utifrån vald nivå.

1. 50 

2. 100

3. 150

4. 200

© 2021 by Niklas Alm, Västerås, Sweden