FYSBINGO

Genomför uppgiften utifrån vald nivå.

1. 4 vändor

2. 6 vändor

3. 8 vändor

4. 10 vändor

© 2021 by Niklas Alm, Västerås, Sweden