FYSBINGO

Genomför uppgiften utifrån vald nivå.

1. 7 

2. 12

3. 20

4. 30

© 2021 by Niklas Alm, Västerås, Sweden