FYSBINGO

Genomför uppgiften utifrån vald nivå.

1. 5

2. 7

3. 10

4. 13

FYSBINGO

© 2020 by Niklas Alm, Västerås, Sweden