AGENT X

Tryck på        för att spela upp på helskärm

Filmer: 

Agent X intro: 

Uppdraget tilldelas agenterna.

Agent X exempel:

Hur det kan se ut när leken genomförs. 

Agent X nedräkning:

Filmen sköter nedräkning och vaktens tidsutrymme för att hitta Agent X .

6 minuter och 30 sekunder per omgång innan byte av vakt/vakter eller avslut.

(Slutet är markerat med ett tickande ljud)

Instruktioner

Avslut

© 2020 by Niklas Alm, Västerås, Sweden