ACROSPORT

Innan en lektion med Acrosport genomförs bör instruktionerna gås igenom och påpekas då felaktigt eller oförsiktigt stående på varandra  leder till skador. 

FIGURER/PYRAMIDER

© 2021 by Niklas Alm, Västerås, Sweden